Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden  zijn verbonden met Sport met Sarah en vormen onderdeel van de personal trainingen, leefstijltrajecten en verdere diensten die u met Sport met Sarah door Sarah Zandbergen bent aangegaan. Sport met Sarah is gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar voorwaarden en huisregels op een willekeurig moment aan te passen. Iedere cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en huisregels en zich daar aan te houden. De voorwaarden en huisregels kunt u vinden via www.sportmetsarah.nl

Aansprakelijkheid

De cliënt verklaart de trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.

De trainingen die worden gegeven, zijn voor gezonde mensen die kunnen sporten. Sport met Sarah is niet aansprakelijk voor schade, kwijtraken of diefstal van producten of goederen van de cliënt/deelnemers. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen goederen. Aansprakelijkheidsstelling voor blessure of iedere andere vorm van letsel die wordt veroorzaakt door de gegeven trainingen en of/diensten wordt derhalve afgewezen. Sport met Sarah door Sarah Zandbergen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van letsel of lichamelijke beschadiging.

Betaling

De betaling dient voor  de trainingen voldaan te zijn. Binnen 7 dagen na datum factuur.

Een afspraak afzeggen

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van te voren af. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders trainen/helpen.

Tot 24 uur van tevoren kunt u op werkdagen kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten.
Bij een annulering of verplaatsing korter van tevoren, ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt het uurtarief in rekening te brengen.
U kunt een annulering doorgeven per telefoon, voicemail en email. Spreek gerust een voicemail bericht in.

Tel.: 06-42675161
info@sportmetsarah.nl

Toestemming ouders

Bij cliënten onder de 18 jaar geeft een van beide ouders toestemming om te sporten met Sport met Sarah. Hierbij heeft de ouder notie gemaakt van bovenstaande voorwaarden.

Trainingstijden

Sport met Sarah  is vrij in de verdeling van de trainingstijden.
Sport met Sarah behoudt het recht een (groeps)training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.
Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

Overige voorwaarden

Sport met Sarah behoudt zich het recht voor tarieven, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen zonder voorafgaande notificatie. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Iedere cliënt dient zich aan de huisregels te houden. Sport met Sarah behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, haar aangeboden diensten (personaltraining, leefstijltrajecten en diversen) te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.